ปลอกหมอนอิง / Cushion

ขนาด 16 นิ้ว / Size 16 Inches