การดูแลรักษาผ้า / Care instruction

การซัก

Washing

ซักด้วยเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 40˚C (หรือต่ำกว่า) และ ควรแยกซักจากผ้าอื่นๆ / Machine wash, Warm 40 °c, Normal, wash dark colors separately

การฟอกขาว

Bleach

ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว / Do not bleach

การอบแห้ง

Tumble Dry

สามาถอบแห้งให้แห้งโดยเครื่องอบผ้าได้ การปั่นแห้งในระดับปกติ (ใช้อุณหภูมิน้อยกว่า 60˚C และ จะต้องทิ้งไว้ให้ความเย็นลดลงก่อนประมาณ 5 นาที ก่อนจะนำผ้าออกจากเครื่อง) / Tumble Dry, Low

การรีด

Iron

รีดโดยใช้ความร้อนต่ำ / Iron, Low

การซักแห้ง

Dry Clean

ห้ามซักแห้ง / Do not Dry Clean