ผ้าคาดโต๊ะ,ผ้าตาดเตียง / Table,Bed runner

ขนาด 10 นิ้ว / Size 10 Inches

ขนาด 20 นิ้ว / Size 20 Inches